Kasacja samochodów

Kasacja aut w Zakrzewie

skup aut Zakrzew k. Poznania

Oferta

Kasacja aut Zakrzew k. Poznania - w pół godziny

Kasacja samochodów Zakrzew k. Poznania - Expres-Car

KASACJA SAMOCHODÓW Expres-Car


kasacja aut Poznan-Zakrzew k. Poznania

Prowadzimy ekologiczna kasacje pojazdów, zwane również recyklingiem samochodów, ma wiele zalet dla środowiska jak i dla właścicieli pojazdów. Oto kilka głównych zalet tego procesu: Ekologiczna kasacja pojazdów zapewnia kontrolowane i zgodne z przepisami usunięcie pojazdów z eksploatacji. Pozwala to uniknąć nielegalnego wyrzucania pojazdów na nieużytki, co mogłoby prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Przywołana tutaj opcja jest poza tym nielegalna. Tak więc oddając swoje auto do kasacji, postepujesz zgodnie z prawem.

auto do kasacji w Zakrzewie
Dlaczego się tym zajmujemy?
Większość samochodów zawiera wiele wartościowych materiałów, takich jak stal, aluminium, plastik i szkło. Ekologiczna utylizacja pojazdów umożliwia odzyskanie tych surowców poprzez procesy recyklingu. Dzięki temu można ograniczyć zużycie nowych surowców i energii potrzebnej do ich produkcji. Proces ekologicznej kasacji pojazdów jest zwykle skorelowany z odpowiedzialnym usuwaniem płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje silnikowe, paliwa, płyny chłodnicze itp. To minimalizuje ryzyko wycieków i zanieczyszczenia wód gruntowych.

Nasze stacje demontażu przeprowadzaja różnorodne działania w odniesieniu do odkupionych aut. Oto kilka kroków, które zazwyczaj podejmujemy:
Demontaż pojazdu:
Głównym celem jest odzyskanie wartościowych materiałów i części z odkupionego pojazdu. Demontaż obejmuje wyjęcie i odzyskanie elementów takich jak silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy, elektronika, siedzenia, plastikowe i metalowe elementy karoserii, szyby itp.

Recykling materiałów:
Wszystkie odzyskane materiały, takie jak stal, aluminium, miedź, plastik, szkło, mogą być oddzielnie przetwarzane i przekazywane do specjalistycznych zakładów przetwórczych. To pozwala na ponowne wykorzystanie tych materiałów w produkcji nowych produktów.

Odpady niebezpieczne:
Dbamy o odpowiednie usunięcie substancji niebezpiecznych znajdujących się w pojeździe, takich jak oleje, paliwa, płyny chłodzące, płyny hamulcowe i inne chemikalia. Te substancje są odpowiednio przechowywane i przekazywane do specjalistycznych instalacji przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Dokumentacja i świadectwo kasacji:
Po zakończeniu procesu kasacji, firma zazwyczaj dostarcza właścicielowi pojazdu odpowiednią dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonanie procesu recyklingu i demontażu.

Sprzedaż części używanych:
Części samochodowe, które zostały odzyskane w procesie kasacji, mogą być wykorzystane jako części zamiennych dla innych pojazdów. Oferujemy te części do sprzedaży na rynku wtórnym.

Przestrzegamy ścisłych przepisów dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami, aby minimalizować negatywny wpływ na ekosystem. Wszystkie te działania mają na celu maksymalne wykorzystanie zasobów zawartych w odkupionych pojazdach oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Kasacja pojazdów Zakrzew k. Poznania - Expres-Car

KASACJA AUT Expres-Car - Dlaczego warto?

Oddanie samochodu do kasacji ma wiele korzyści, zarówno dla właściciela pojazdu, jak i dla środowiska.

Kasacja samochodu umożliwia kontrolowane usunięcie pojazdu z eksploatacji i recykling materiałów. To pomaga zminimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez odzyskiwanie wartościowych surowców i ograniczenie emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją nowych materiałów. W Polsce, posiadanie niewłaściwie zarejestrowanego lub nieużywanego pojazdu może prowadzić do nałożenia grzywien. Oddanie auta do legalnej kasacji eliminuje to ryzyko. Dodatkowo, jeśli posiadasz nieużywany lub uszkodzony pojazd, utrzymanie go może być kosztowne (ubezpieczenie, przeglądy, naprawy). Kasacja pozwoli uniknąć tych dodatkowych kosztów. Przy okazji, pozbycie się nieużywanego pojazdu może dać ci dodatkowe miejsce na posesji lub w garażu, które możesz wykorzystać na inne cele.

Możemy, i zwykle tak się dzieje, odkupić pojazd za określoną cenę, co pozwala odzyskać pewną część inwestycji w samochód. Jeśli pojazd jest w stanie niemożliwym do naprawy lub nie spełnia standardów bezpieczeństwa, kasacja jest odpowiedzialnym wyborem, aby uniknąć ewentualnych wypadków drogowych. Oddając samochód do kasacji, możesz uniknąć formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, opłacaniem ubezpieczenia czy przeglądami technicznymi.

Oddając samochód do kasacji, podejmujesz proekologiczną decyzję, która pokazuje troskę o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój w swojej lokalizacji np. w okolicach Zakrzewie.

Nasza misja

Kasacja aut Zakrzew k. Poznania

Oprócz działalności czysto handlowej, koncentrujemy się na zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami oraz promowanie recyklingu i odzyskiwania materiałów. Celem naszej firmy jest zapewnienie bezpiecznego i odpowiedniego usunięcia pojazdów, które zakończyły swoją eksploatację, tak, aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska.Działamy zgodnie z wysokimi standardami etycznymi oraz uczciwość wobec klientów, pracowników i współpracowników. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi demontażu pojazdów oraz recyklingu materiałów. Edukujemy właścicieli pojazdów oraz społeczeństwa na temat korzyści z recyklingu i zrównoważonego postępowania ze zużytymi pojazdami. W zakresie usług, dokładamy maksimum wysiłku aby oferowana cena za pojazd była adekwatna do jego stanu, proporcjonalna do jego wartości rynkowej.

Kontakt - Wycena złoma

Najlepsza kasacja aut w Zakrzewie

Wyślij wiadomość z prośbą o wycenę

Dane kontaktowe

661 028 222

Zakrzew k. Poznania

mosina@skupaut-expres.pl